Der er indgang til Gråbrødre Kirkegård fra St. Gråbrødre Stræde og Hestetorvet

 

I foråret og forsommeren
kan besøgende
på Gråbrødre Kirkegård 
nyde et enestående flor af
rhododendron blomster.

Gustav Wieds Gravminde

Gustav Wieds kiste findes i
den sydlige del af kirkegården

 

Gråbrødre Kirkegård

 

 

På Gråbrødre Kirkegård ligger et bredt udsnit af Roskildes befolkning begravet.
Gravmælerne er værd at kigge nøjere på lige fra prangende opbygninger til beskedne marksten. Her er klassisk inspirerede steler, obelisker og søjler, grotter, støbejernskors og store liggesten. En del af gravsteder er desuden indhegnet af jerngitre. Kapellet blev opført i 1855 med Henning Wolf og Ferd. Meldahl som arkitekter og regnes for en af 1800-tallets skelsættende bygninger i Danmark.

Gråbrødre Kirkegård er i en stadig udvikling. Der vedligeholdes og fornyes med ny anlægsarkitektur og beplantning. Der er endvidere igen åbnet op for salg af gravsteder.


Der er på kirkegården gravsteder med folk med tilknytning til kathedralskolen, som
rektorerne Søren Block og J.H Tauber. Der er de store købmandsslægter Bruun,
Brønniche, Kornerup og Borch, embedsmænd og politikere som Johannes Dam Hage og
C.C.V. Liebe, håndværkere som murer dynastiet Schledermann, eller de til domkirken
knyttede som domprovst Gude og kirkeværgen Steen Friis. På kirkegården er der også krigergrave over unge mænd, der faldt ved Dybbøl i 1864.

 

Endvidere er der gravsteder med kunstnere som forfatteren Gustav Wied organisten
Hans Matthison-Hansen og komponisten C.E.F. Weyse. Sidstnævnte boede ikke i byen,
men hans tilknytning til Roskilde var så stærk, at han ønskede at blive begravet her.

 

Historiske gravminder

Oversigtskort

Herunder finder du et kort over Gråbrødre Kirkegård.

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Weyses bøg

C.E.F Weyse blev efter eget ønske begravet under et bøgetræ, kaldet Weyses bøg. Dette måtte imidlertid skæres ned. Se mere herom på websiden om Weyse.