CEF Weyse og H. C. Andersen

 

På trods af Weyses personlige ønsker har datiden syntes, at
monument og gravsted ikke stod i et rimeligt forhold til
komponistens store arbejde og berømmelse.

 

I 1853 omtaler H.C. Andersen Gråbrødre kirkegård i historien: "Et stykke perlesnor", der omhandler perlerne på vejen fra København
til Korsør.

 

 

I historien omtaler H.C. Andersen monumentet som; "En ringe Sten" og gravsteder som;
"Den ringe Grav". I afsnittet står der:

 

 

 

"Kongegravenes By ved Hroars Væld, det gamle Roskilde, ligger for os. Kirkens slanke Taarnspir løfte sig over den lave By og spejle sig i lssefjorden.

 

Een Grav kun ville vi her besøge, betragte den i Perlens Glar; det er ikke den mægtige Uniondronning Margrethes - nej, inde på Kirkegaarden, hvis hvide Mur vi tæt ved flyve forbi, er Graven, en ringe Sten er lagt over den, Orgelets Drot, den danske Romances Fornyer, hviler her.

 

 

Melodier i vor Sjæl blev de gamle Sagn; vi fornam hvor:
”de klare Bølger rulled", "der boede en Konge i Lejre”. Roskilde, Kongegravenes By, i din Perle ville vi se på den ringe Grav, hvor i Stenen er hugget Lyren og navnet: ”Weyse”.

Illustration af C.E.F. Weyse

Illustration af H. C. Andersen