Hver jul vil der blive udført
en grandekoration i bedet
foran monumentet.

Der må ikke plantes i den
fælles bundplantning.

Kistegravsteder afd. A - Gråbrødre Kirkegård


 

Kistegravstederne afdeling A er på 9 m2 og med plads til 2 kister. Der må kun placeres ét gravminde i bundplantning af stauder.

 

Til begravelse er udlagt 6 m2 i græs. Derudover består gravstedet af en lav beplantning af stauder på ca. 3 m2.

Der kan placeres ét gravminde i den lave bundplantning af stauder. Foran gravmindet vil der blive anlagt et bed i en halvcirkel, hvor der kan plantes årstidens blomster.

 

Bagtil er gravstedet afgrænset af en plantning af Rhododendron. Gravstedet plejes og vedligeholdes af kirkegårdens gartnere.

 

Gravsteder, græs og bundplantningen af stauder plejes og vedligeholdes af  kirkegårdens gartnere.